Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat

Túl vagyunk

a decemberi Áfa bevallásokon és kezdődhet az év zárása. Véleményünk szerint az egyik ügyfelünknek könyvvizsgálati kötelezettsége keletkezett, azonban nem mindenki értett egyet velünk. Engedjétek meg, hogy megosszam veletek az esetet!

Adott egy vállalkozás,

aki 2017.11.01. fordulónappal tért át KIVA adónemre, a 2017 első 10 havi árbevétele 170 millió Ft, 2017 utolsó két hónap árbevétele 74 millió Ft, kérdés, hogy valóban szükséges-e a 2018-as üzleti évre könyvvizsgálót választania.

A Számviteli tv. (2000. évi C tv.155.§)

szerint szükséges a könyvvizsgálat, kivéve, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év éves szintre számított árbevétele átlagosan nem haladja meg a 300 millió Ft-ot.

Esetünkben a két üzleti év 2017 első 10 és utolsó 2 hónapja a KIVA adónemváltás miatt, vagyis a 2018-as év megítélése szempontjából a 2017-es üzleti évek az irányadók. Ha éves szintre számítjuk a bevételeket, akkor az első 10 hónap éves szintű árbevétele 204 millió Ft, az utolsó 2 hónapé pedig 444 millió Ft (170/10*12=204; 74/2*12=444), vagyis a megelőző két üzleti év éves szintre számított átlagos árbevétele 324 millió Ft ((204+444)/2=324), vagyis álláspontunk szerint ez esetben szükséges a könyvvizsgálat.

Volt azonban egy ellenvélemény is,

miszerint csak akkor kell az éves szintre számítást elvégezni, ha induló vállalkozásról van szó, és nem áll rendelkezésre a teljes évi árbevétel adat. Valóban előírja a Számviteli tv, hogy amennyiben jogelőd nélkül alapított vállalkozásról van szó, és az előző év(ek) adatai nem, vagy nem teljes évre állnak rendelkezésre, akkor éves szintre kell a bevételeket átszámolni, azonban a tv. a többi vállalkozásra vonatkozóan is egyértelműen fogalmaz:

(3) Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot,

Itt is előírja a tv 155. §-a az éves szintre átszámítást, ami logikus is, hiszen csak az azonos időszakra számított árbevétel adatok hasonlíthatók össze egymással. Véleményünk szerint a könyvvizsgálati kötelezettség 2018. üzleti évre fennáll.

Nem értem!

személygépkocsi bérlet

Mint eddig oly sokszor,

most is párás tekintettel vásároltam meg a 2019. évi adóváltozásokat tartalmazó különszámot. Lelkemben rőzsedalokkal veselkedtem neki átböngészni, hogy mit is kell majd másképpen csinálnunk jövőre.

És találtam is egy érdekes „változást”: az Áfa tv. (2007. évi CXXVII. tv) 124.§ (4) b pontja szerint immár levonható a bérleti díj Áfa tartalmának 50%-a. Remek, gondolhatnánk, azonban szerintem ez nem igazán változás, csupán pontosították az eddig is érvényben lévő szabályozást.

A hivatkozott törvényi rész eddig is úgy szólt, hogy a „személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás” Áfa tartalmának 50%-a levonható.

Amit én nem értek az az, hogy a személygépkocsi bérlet miért is nem kapcsolódik üzemeltetéshez? Ha kapcsolódik, akkor miért kellett külön kiemelni?

Remélhetőleg ez valóban csak egy pontosítás és a NAV az ellenőrzések során is így fogja kezelni…