Adózás és autózás

Adózás és autózás

Lehetne

ez egy mese címe is, bár ez esetben nem mindig az igazság győz!

Számos alkalommal találkoztam a valóságtól teljesen elrugaszkodott véleményekkel az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) rendszerében a személygépkocsikkal kapcsolatban. Jelen bejegyzésben megpróbáljuk összegyűjteni a témához kapcsolódó jogszabályi előírásokat és azokat közérthetően összefoglalni.

Az első kérdés

az, hogy mit is tekint az ÁFA tv. (2007. évi CXXVII tv) személyautónak. Nos, itt az ÁFA tv nem tartalmaz külön definíciót a személygépkocsira vonatkozóan, vagyis azt tekinti személygépkocsinak, ami a VTSZ (vámtarifa szám) alapján annak minősül. (Itt jegyzem meg, hogy az SZJA tv és a cégautó adóról szóló tv ettől eltérő módon, külön definiálja a személygépkocsit, így előfordulhat az az eset, hogy ugyanaz a jármű az egyik adó szempontjából személygépkocsi, míg a másik adónemnek nem tárgya! (Hja, a jogalkotás sem egyszerű dolog!)

Az ÁFA tv taxatív felsorolást alkalmaz arra vonatkozóan, hogy mely termékbeszerzések esetén nem vonható le az előzetesen felszámított adó. A 124.§ (1) d pontjában említi a személygépkocsit, így sajnos alap esetben a megvásárolt autónk Áfája nem vonható le. De, nem szabály a szabály, ha nincsenek kivételek, és ilyen kivétel a halottszállító személygépkocsi is. Tartalmaz még az Áfa tv néhány olyan esetet, amikor levonható a személyautó Áfa tartalma, pl. ha taxi szolgáltatásra használjuk, vagy továbbértékesítési céllal vásároltuk (ÁFA tv. 125.§).

A személygépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások esetében egy kicsit engedékenyebb a jogszabály, ez esetben 50%-ot levonásba helyezhetünk. (ÁFA tv. 124.§ (4))

Kérdésként

szokott felmerülni, hogy mi a helyzet a lízingelt személygépkocsikkal, mert azok esetében sokszor a lízingbe adó cégek úgy hirdetik, hogy ez esetben az Áfa levonható. Nos, a hír részben igaz, ugyanis azt nem említik, hogy milyen mértékben. Ugyanis a lízing fogalmát az Áfa tv nem ismeri, az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv, a továbbiakban PTK) oldaláról kell ezt megközelítenünk. Ha nyílt végű lízingről beszélünk, vagyis ha a futamidő végén a lízingbe vevő megszerezheti a személygépkocsi tulajdonjogát, (és itt a lehetőség a fontos), ez szolgáltatásnak minősül, vagyis az 50%-os levonási jog illeti meg az adózót. Ha a lízing zárt végű, vagyis már a futamidő elején biztos, hogy a futamidő végén a tulajdonjog át fog szállni, ez termékértékesítés, így itt csak a kivételes esetekben vonható le az adó.

Hallottam

már olyan véleményt is, hogy a bérleti díj az nem a személygépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatás. Merész állítás, a bérleti díj kimeríti az Áfa tv szolgáltatás definícióját, a gépkocsihoz kapcsolódik, így nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez miért is ne tartozna ide…

Szintén megoszlanak a vélemények a magáncélú használatot illetően. Az Áfa tv csak annyi követelményt támaszt a levonhatósághoz, hogy az autót valamilyen arányban a vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez is használjuk. Ha ez teljesül, akkor a szolgáltatások esetében az 50%-os levonásnak nincs akadálya, vagyis nincs jelentősége a magánhasználatnak a levonhatóságot illetően.

Az adó megosztására (ÁFA tv 123. §) az esetben van szükség, ha a személyautó adóköteles és adómentes tevékenységhez is használják. Vagyis pl. egy személyautót bérel egy biztosító társaság, aki ingatlant is ad bérbe (és ezt a tevékenységét adókötelessé tette), akkor a bérelt autó Áfájának 50%-a megosztandó. A megosztás azonban nem a magán és a nem magáncélú használat arányában kell megtenni!

További információkért keresse a Green Professional Kft csapatát!